شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بفرمايين مجلس عزاي پسر فاطمه اينجا حسينه دل است و خريدار دلتان منتقم خون حسين(ع)...اين الطالب بدم المقتول بكربلا

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج

*BEHDAD*

+ سلام چند روز ديگه محرم شروع ميشود نميخوهد اينجا شروع کند
تسبیح دیجیتال
گروه حسينيه پارسي بلاگ
vertical_align_top