شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بفرمايين مجلس عزاي پسر فاطمه اينجا حسينه دل است و خريدار دلتان منتقم خون حسين(ع)...اين الطالب بدم المقتول بكربلا

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

* هاتف *

+ يا حسين محرمت آمد و هنوز برخي دو دل‌اند براي بيعت ... واي بر امثال سليمان بن صرد خزاعي و رفاعه بن شداد ... شيعه يعني عشق و عقل ... آي عاقلانِ عاشق محرم را دريابيد ... غريو «يالثارات الحسين» سر دهيد که دوباره خيمه نهضت عشق و عقل برپاشد..
*آذرخش*
*«يالثارات الحسين»*
تسبیح دیجیتال
گروه حسينيه پارسي بلاگ
vertical_align_top