شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بفرمايين مجلس عزاي پسر فاطمه اينجا حسينه دل است و خريدار دلتان منتقم خون حسين(ع)...اين الطالب بدم المقتول بكربلا

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

* هاتف *

+ فرموده اي که:" اشک شما مرهم من است " اشک مرا بريز که مرهم کني مرا آنقدر در طواف سرت گريه مي کنم تا پاي نيزه چشمه زمزم کني مرا
چراغ جادو
گروه حسينيه پارسي بلاگ
vertical_align_top