شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بفرمايين مجلس عزاي پسر فاطمه اينجا حسينه دل است و خريدار دلتان منتقم خون حسين(ع)...اين الطالب بدم المقتول بكربلا

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

*آذرخش*

+ *چقد اين روزها بر تو سخت ميگذرد زينب جان کاش ميشد مسير کربلا تا کوفه وشامت را پياده طي کنم آنهم شبانه شايد کمي بيشتر درکت ميکردم*
چراغ جادو
گروه حسينيه پارسي بلاگ
vertical_align_top