شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بفرمايين مجلس عزاي پسر فاطمه اينجا حسينه دل است و خريدار دلتان منتقم خون حسين(ع)...اين الطالب بدم المقتول بكربلا

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ به خدا در هوس ديدن شش گوشه دلم تاب ندارد، نگهم خواب ندارد، قلمم گوشه دفتر، غزل ناب ندارد..... همه گويند به انگشت اشاره، مگر اين عاشق دلسوخته ارباب ندارد.....
*آذرخش*
مگر اين عاشق دلسوخته ارباب ندارد.....
ساعت دماسنج
گروه حسينيه پارسي بلاگ
vertical_align_top