شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بفرمايين مجلس عزاي پسر فاطمه اينجا حسينه دل است و خريدار دلتان منتقم خون حسين(ع)...اين الطالب بدم المقتول بكربلا

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی

*آذرخش*

+ *باز امشب هواي تو بر سر دارم اي قتيل العبرات*
درب کنسرو بازکن برقی
گروه حسينيه پارسي بلاگ
vertical_align_top