شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بفرمايين مجلس عزاي پسر فاطمه اينجا حسينه دل است و خريدار دلتان منتقم خون حسين(ع)...اين الطالب بدم المقتول بكربلا

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

*BEHDAD*

+ باسلام محرم فرا رسيد دوستان کم لطفي کردند حسينه اب جارو نکردند چرا؟
چراغ جادو
گروه حسينيه پارسي بلاگ
vertical_align_top